Πιστοποιητικά ΔΕΗ

Ο επανέλεγχος βάση της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να πραγματοποιείται:

  • Για κατοικίες κάθε 14 χρόνια
  • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύκλετα υλικά, κάθε 7 χρόνια
  • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που έχουν εύκλετα υλικά, κάθε 2 χρόνια
  • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, κάθε 1 χρόνο
  • Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες,πισίνες,κάμπινγκ) κάθε 1 χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης πρίν από την επανασύνδεση
  • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον γίνει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης

Εμπιστευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας, τίποτα δεν είναι πιο πολύτιμο από την ανθρώπινη ζωή!