Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Σύστημα

Το φωτοβολταϊκό σύστημα σε σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ είναι ένα σύστημα με φωτοβολταϊκά που μοιάζει με το αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα αλλά είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο της ΔΕΗ. Έτσι, ο παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο μπορεί να καταναλώσει μέρος της παραγωγής ηλεκτρισμού και να πωλήσει στη ΔΕΗ το υπόλοιπο, έναντι προσυμφωνημένης τιμής για να βγάλει κέρδος. Στο διασυνδεδεμένο σύστημα δεν απαιτούνται μπαταρίες αφού το ρεύμα διοχετεύεται (αποθηκεύεται) στο δίκτυο της ΔΕΗ με αποτέλεσμα το κόστος ενός διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος να είναι σημαντικά χαμηλότερο από το κόστος ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος που απαιτεί τη χρήση ακριβών συσσωρευτών.

diasindedemeno-sistima