Φίλτρα

Brands

ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ

× αφαίρεση όλων

Εύρος τιμών

Εύρος τιμών:

Για να εξασφαλίσετε ιδανικά ποσοστά υγρασίας στο περιβάλλον στο που ζείτε και εργάζεστε χρησιμοποιήστε έναν υγραντήρα Boneco. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσετε το ενδεικνυόμενο ποσοστό 40-55% σχετικής υγρασία, περιορίζοντας την εκδήλωση ασθενειών.


Οικιακοι Υγραντηρες

Εμφάνιση 1 - 7 προϊόντα